ทำไมเลือกใช้ JAS Siphonic

 • ลดค่าใช้จ่ายของโครงการ (สูงสุดถึง 60 %)
 • เพิ่มอิสระในการออกแบบ
 • เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ
 • ลดเวลาในการก่อสร้างและลดค่าแรงในการทำงาน
 • ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี
 • ลดงานท่อใต้ดิน
 • สามารถนำน้ำฝนไปเก็บที่บ่อระยะไกลได้
 • ระบบสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ ลดการซ่อมบำรุง
 • ท่อแนวนอนเล็กลงและไม่ต้องทำ slope ให้ท่อ
 • ลดจำนวนท่อแนวตั้งและขนาดเล็กลง
 • เพิ่มพื้นที่ใช้สอย