ระบบท่อน้ำฝน HDPE สำหรับ Jas Siphonic

ท่อน้ำฝน HDPE

ท่อ HDPE คือท่อที่ผลิตมาจากโพลีเอธิลีนที่มีความหนาแน่นสูง ได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในงานระบายน้ำ ทำให้ได้รับการยอมรับที่จะนำมาใช้เป็นท่อน้ำฝน ในงานระบบระบายน้ำฝน Siphonic ระบบ JAS Siphonic จึงเลือกใช้ท่อ HDPE เป็นท่อน้ำฝน ซึ่งมีประโยชน์ที่สำคัญ ดังนี้

– คุ้มค่าต่อการลงทุน มีประสิทธิภาพสูง และมีอายุการใช้งานยาวนาน
– ติดตั้งด้วยวิธีการเชื่อม โดยให้ความร้อน ทำให้รอยเชื่อมหลอมเป็นเนื้อเดียว แข็งแรง ปราศจากการรั่วซึม
– ท่อมีความยืดหยุ่น เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อน้ำฝน ในระบบ Siphonic ที่ทนต่อแรงดันติดลบ (Negative Pressure) ภายในท่อ และทนต่อแรงกระแทกได้ดี
– ทนต่อการกัดกร่อนและสารเคมี

HDPE Molded Fittings

อุปกรณ์ข้อต่อที่ทำมาเป็นชิ้นเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง ป้องกันการรั่วซึมบริเวณรอยต่อ ตอบโจทย์เรื่องความสวยงามของอาคารและยังประหยัดเวลาในการติดตั้ง

JAS Clamp

Jas Clamp เป็น Clamp ที่เหมาะสำหรับการติดตั้งท่อน้ำฝน ในระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic เนื่องจากระบบ Siphonic นั้น น้ำในท่อจะไหลด้วยความเร็วสูง เมื่อมวลน้ำเปลี่ยนทิศทางการไหล ที่จุดของข้อต่อต่าง ๆ จะเกิดแรงกระแทก ทำให้ท่อน้ำฝนสั่น จึงควรเลือกใช้อุปกรณ์ Support ที่มีความแข็งแรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของ JAS Clamp จะมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อน้ำฝนเล็กน้อย เมื่อติดตั้ง Clamp เข้ากับท่อน้ำฝน HDPE จุดที่ติดตั้ง Clamp นี้จะกลายเป็น Fixed Point ช่วยให้การติดตั้งท่อน้ำฝน HDPE มีความแข็งแรง และปลอดภัย