คำถามที่พบบ่อย

ทำไมความเข้มฝน (Rainfall Intensity) จึงมีความสำคัญ

ความเข้มฝนตามข้อมูลทางสถิติเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญในการออกแบบ จะต้องเลือกอย่างรอบคอบ ค่าอัตราการไหลจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการเลือกค่าความเข้มฝน ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนของระบบและความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำล้นเข้าอาคาร ผู้ออกแบบอาคารควรพิจารณาสิ่งที่ต้องการตามลำดับความสำคัญของโครงการ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการเลือกค่าความเข้มฝนให้เหมาะสมกับสถานที่ตั้งของโครงการ

มีวาล์วใด ๆ หรือการควบคุมเชิงกลใดเชื่อมต่อเพื่อให้เกิดการทำงานแบบ Siphonic

ไม่มีวาล์วควบคุม ตัวควบคุมหรือชิ้นส่วนใดๆ ระบบนี้ประกอบด้วยท่อระบายน้ำท่อและ หัวระบายน้ำเท่านั้น ระบบ Siphonic เกิดขึ้นจากการทำงานของกระบวนการไฮดรอลิคตามธรรมชาติ

Siphon Break- คืออะไรและควรจะอยู่ตำแหน่งไหน

Siphon break เป็นจุดเปลี่ยนจากความดันเชิงลบไปสู่ความดันบรรยากาศ ทำได้โดยการเพิ่มเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นในการรวมกับระบบระบายน้ำของโครงการ ซึ่งจะต้องลดความเร็วน้ำและปรับแรงดันเชิงลบให้เป็นความดันบรรยากาศก่อนต่อเข้ากับระบบระบายน้ำของโครงการ โดยตำแหน่ง Siphon break ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะเป็นผู้กำหนดให้

หัวระบายน้ำฝนและท่อ มีวิธีการป้องกันอย่างไร ในระหว่างการก่อสร้าง

ในโครงการที่ผ่านมา มักจะพบปัญหาการอุดตันในท่อระบายน้ำฝน เนื่องจากมีเศษขยะและเศษปูนลงไปอุดตันอยู่ภายในท่อ จึงจำเป็นต้องปิดการใช้หัวระบายน้ำฝนชั่วคราวในระหว่างการติดตั้ง หากเป็นหัวระบายน้ำฝนแบบ Primary จะใช้ปะเก็นยางปิดท่อไว้ไม่ให้ขยะลงไปได้ หากเป็นหัวระบายน้ำฝนแบบ Concrete จะใช้โฟมหรือไม้อัดปิดครอบหัวระบายน้ำไว้ในระหว่างการเทปูน