7ข้อดีระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic

7 ข้อดี ของระบบระบายน้ำฝน JAS SIPHONIC !!

ทางเลือกใหม่ของระบบระบายน้ำฝน…ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าระบบระบายน้ำฝนแบบเดิม

ด้วยประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic ที่เหนือกว่าระบบระบายน้ำฝนแบบเดิม สามารถบริหารจัดการน้ำฝนให้กับโครงการได้เป็นอย่างดี ฉีกทุกข้อจำกัดในการออกแบบที่ระบบระบายน้ำฝนแบบเก่าไม่สามารถทำได้

การันตีด้วยผลงานการออกแบบโครงการชั้นนำ มากกว่า 1,000 โครงการ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic ไม่ว่าจะเป็น โรงงาน ศูนย์กระจายสินค้า ห้างสรรพสินค้า และสนามบิน เป็นต้น

1. ใช้ท่อน้ำฝนขนาดเล็กกว่า

ข้อดี1-ใช้ท่อน้ำฝนขนาดเล็กกว่า

  ด้วยลักษณะของหัวระบายน้ำฝนแบบกราวิตี้ ที่เป็นตระแกรงเพื่อป้องกันขยะลงไปในท่อน้ำฝน แต่ไม่สามารถป้องกันอากาศได้ ทำให้การไหลของน้ำที่ลงไปในท่อน้ำฝนจะมีทั้งน้ำและอากาศผสมกันลงไปซึ่งส่วนใหญ่ตรงกลางท่อน้ำฝนจะเป็นอากาศถึง 2/3 ของขนาดท่อน้ำฝน จึงต้องใช้ท่อขนาดใหญ่ เพื่อให้เพียงพอต่อการระบายน้ำ แตกต่างจากระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic ที่ออกแบบให้ระบายน้ำแบบเต็มท่อขนาดท่อจึงพอดีกับปริมาณน้ำ ไม่ต้องเผื่อขนาดท่อสำหรับอากาศในท่อน้ำฝน จึงใช้ท่อน้ำฝนขนาดเล็กกว่า

2.ระบายเร็วกว่า 10 เท่า

ข้อดี2-ระบายเร็วกว่า 10 เท่า

    ด้วยการออกแบบของระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic ที่ทำให้น้ำไหลแบบเต็มท่อ ไม่มีอากาศผสมเมื่อระบบเริ่มทำงานแบบไซโฟนิค ความดันในท่อจะเปลี่ยนไปเป็นความดันแบบติดลบ ทำให้เกิดแรงดูดในท่อระบายน้ำฝน ช่วยให้ระบายน้ำได้เร็วกว่าปกติเป็นอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบทั้งสองระบบที่ท่อขนาดเท่ากันยกตัวอย่าง ท่อ HDPE เส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ระบบกราวิตี้ระบายน้ำได้เพียง 1.65 ลิตรต่อวินาทีในขณะที่ระบบระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic ระบายได้ถึง 16.5 ลิตรต่อวินาที ซึ่งเร็วกว่าถึง 10 เท่า

3.ใช้วัสดุในการติดตั้งลดลง

ข้อดี3-ใช้วัสดุในการติดตั้งลดลง

    ด้วยประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic ที่ระบายน้ำฝนได้มากกว่า และเร็วกว่าระบบระบายน้ำฝนกราวิตี้ ทำให้ระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic ใช้หัวระบายน้ำฝนน้อยกว่า ใช้ท่อขนาดเล็กกว่า และจำนวนน้อยกว่าระบบกราวิตี้

4.ท่อแนวนอนไม่ต้องทำ slope

ข้อดี4-ท่อแนวนอนไม่ต้องทำ Slope

     ข้อดีของระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic อีกอย่างหนึ่งคือ สามารถเดินท่อแนวนอนได้ยาว โดยไม่
ต้องทำ Slope เพราะภายในท่อมีแรงดันแบบติดลบ ช่วยดูดน้ำในท่อให้ระบายอย่างรวดเร็วได้ ทำให้อาคาร
มีความสวยงาม และเพิ่มพื้นที่ใช้สอยด้านล่าง ต่างจากระบบกราวิตี้ที่ต้องทำท่อให้ลาดเอียง เพื่อช่วยให้น้ำ
ไหลเร็วขึ้น ยิ่งท่อแนวนอนยาวเท่าไหร่ ยิ่งทำให้เสียพื้นที่ในการทำท่อให้ลาดเอียงตามไปด้วย

5.ออกแบบได้อย่างอิสระ

ข้อดี5-ออกแบบได้อย่างอิสระ

    ระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic สามารถออกแบบได้ตรงตามทุกความต้องการของโครงการ เดินท่อแนวนอนได้ยาวโดยไม่ติดปัญหาเรื่องการทำ Slope ระบายน้ำได้มาก สามารถรวบหัวระบายน้ำฝนหลายหัวโดยใช้ท่อเพียงเส้นเดียว ไปยังตำแหน่ง Manhole ที่ต้องการ และเพิ่มความสวยงามให้กับโครงการได้อย่างมาก

6.ลดจำนวนบ่อ Manhole

ข้อดี6-ลดจำนวนบ่อ Manhole

    จากการออกแบบได้อย่างอิสระ ทำให้โครงการสามารถกำหนดจุดลงท่อได้ตามความต้องการ เช่น จากเดิมจะต้องมี Manhole รองรับท่อน้ำฝนรอบอาคาร แต่ระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic สามารถออกแบบให้ท่อน้ำฝนไปลงที่ริมอาคารเท่านั้นได้ กำหนดให้ท่อน้ำฝนลงด้านข้างอาคารเท่านั้น ก็จะช่วยลดจำนวนบ่อManholeให้เหลือเพียงบางจุดได้ จากเดิมที่ต้องวางรอบอาคาร

7.ลดต้นทุนโดยรวมของโครงการ

ข้อดี7-ลดต้นทุนโดยรวมของโครงการ

    จากทุกข้อที่กล่าวมา จะเห็นว่า ระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic ช่วยลดวัสดุที่ใช้ในการทำระบบระบายน้ำฝน ลดงานติดตั้ง และยังช่วยลดงานโครงสร้าง เช่น งานขุดดินฝังท่อ และ Manhole ของระบบSite Drainage ลดเวลาในการทำงาน จึงทำให้ต้นทุนโดยรวมมลดลงไปด้วย

Scroll to Top