• การติดตั้ง

การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic

การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ทำรางน้ำฝน ความหนาของรางน้ำฝน ควรมีความหนาอย่างน้อย 1.5 – 2 มิลลิเมตร

 • รางสแตนเลส ติดตั้งด้วยวิธีเชื่อม
การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic รางสแตนเลส ติดตั้งด้วยวิธีเชื่อม
 1. เจาะรูที่ปีกของ Spigot เพื่อใช้ Stud Rod ร้อยผ่านเพื่อยึดตำแหน่งหัวระบายน้ำ จำนวน 4 จุด
การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic รางสแตนเลส ติดตั้งด้วยวิธีเชื่อม เจาะรู
 1. เจาะรูขนาด 220 มิลลิเมตร
การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic รางสแตนเลส ติดตั้งด้วยวิธีเชื่อม เช็ดทำความสะอาด
 1. เช็ดทำความสะอาดรางให้เรียบร้อย
การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic รางสแตนเลส ติดตั้งด้วยวิธีเชื่อม วางชุด spigot
 1. วางชุด Spigot ที่ประกอบเข้ากับ Adapter Flange ลงบนรู
การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic รางสแตนเลส ติดตั้งด้วยวิธีเชื่อม โดยการเชื่อม Spigot ให้รอบ
 1. เชื่อม Spigot ให้รอบ เพื่อยึดตำแหน่ง
การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic รางสแตนเลส ติดตั้งด้วยวิธีเชื่อม กรีดปะเก็นยางออก
 1. กรีดปะเก็นยางออก
การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic รางสแตนเลส ติดตั้งด้วยวิธีเชื่อม ใส่ Stud Rod
 1. ใส่ Stud Rod และ Spacer ทั้ง 4 จุด
การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic รางสแตนเลส ติดตั้งด้วยวิธีเชื่อม ขันนัท
 1. ใส่แผ่น Anti-Vortex Plate แล้วขันนัทล็อคทั้ง 4 จุด
การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic รางสแตนเลส ติดตั้งด้วยวิธีเชื่อม เสร็จ
 1. เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง
 • รางโลหะ ติดตั้งด้วยวิธีการยึดนัท
การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic รางโลหะ ติดตั้งด้วยวิธีการยึดนัท
 1. มาร์คตำแหน่งที่จะติดตั้งหัวระบายน้ำฝน
การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic รางโลหะ ติดตั้งด้วยวิธีการยึดนัท เจาะรู
 1. เจาะรูขนาด 220 มิลลิเมตร และเช็ดทำความสะอาดรางให้เรียบร้อย
การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic รางโลหะ ติดตั้งด้วยวิธีการยึดนัท มาร์คตำแหน่ง
 1. มาร์คตำแหน่งตามรูที่อยู่บน Backing Ring ลงบน Spigot ให้ครบทั้ง 10 จุด
การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic รางโลหะ ติดตั้งด้วยวิธีการยึดนัท เจาะรู Spigot
 1. เจาะรูลงบน Spigot ตามตำแหน่งที่มาร์คไว้ ให้ครบทั้ง 10 จุด
การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic รางโลหะ ติดตั้งด้วยวิธีการยึดนัท มาร์คจุด
 1. นำ Spigot มาวางบนราง แล้วมาร์คตำแหน่งลงบนราง จากนั้นเจาะรูให้ครบทั้ง 10 จุด
การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic รางโลหะ ติดตั้งด้วยวิธีการยึดนัท ยิงกาวซิลิโคน
 1. ยิงกาวซิลิโคนลงบนรางแล้ววางปะเก็นยาง จากนั้นยิงกาวซิลิโคนทับบนปะเก็นยางอีกครั้ง
การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic รางโลหะ ติดตั้งด้วยวิธีการยึดนัท ใส่ Bolt M6
 1. วาง Spigot ลงทับปะเก็นยาง แล้วใส่ Bolt M6 ให้ครบทั้ง 10 จุด
การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic รางโลหะ ติดตั้งด้วยวิธีการยึดนัท ใส่ Backing Ring
 1. ส่วนของใต้ราง ใส่ Backing Ring และใส่ Nut M6 ขันให้แน่นทั้ง 10 จุด
การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic รางโลหะ ติดตั้งด้วยวิธีการยึดนัท ใส่ปะเก็นยาง
 1. ใส่ปะเก็นยาง
การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic รางโลหะ ติดตั้งด้วยวิธีการยึดนัท ใส่ Adapter Flange
 1. ใส่ Adapter Flange ตามด้วย Backing Ring แล้วนำ Nut M6 มาขันทับให้แน่น
การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic รางโลหะ ติดตั้งด้วยวิธีการยึดนัท Spacer ให้สูงจากฐาน Spigot ขึ้นมา 3 เซนติเมตร
 1. ใส่ Stud Rod และ Spacer ทั้ง 4 จุด (Spacer ให้สูงจากฐาน Spigot ขึ้นมา 3 เซนติเมตร)
การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic รางโลหะ ติดตั้งด้วยวิธีการยึดนัท วางแผ่น Anti-vortex
 1. ใส่แผ่น Anti-vortex
การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic รางโลหะ ติดตั้งด้วยวิธีการยึดนัท ใส่ Nut M8
 1. นำ Nut M8 มาใส่ให้ครบทั้ง 4 จุด แล้วขันให้แน่น
การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic รางโลหะ ติดตั้งด้วยวิธีการยึดนัท เสร็จ
 1. เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง
 • หลังคาคอนกรีต ติดตั้งด้วยวิธีฝังปูน
การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic บนหลังคาคอนกรีต ติดตั้งด้วยวิธีฝังปูน เจาะรู
 1. เจาะรูที่ปีกของ Spigot เพื่อใช้ Stud Rod ร้อยผ่านเพื่อยึดตำแหน่งหัวระบายน้ำ จำนวน 4 จุด
การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic บนหลังคาคอนกรีต ติดตั้งด้วยวิธีฝังปูน เจาะรูเพื่อวาง Sleeve
 1. เจาะรูที่ไม้แบบเพื่อวาง Sleeve
การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic บนหลังคาคอนกรีต ติดตั้งด้วยวิธีฝังปูน วางหัว
 1. วางหัวระบายน้ำฝนรุ่นคอนกรีต ที่ใช้ไม้อัดปิดด้านบนไว้ เพื่อป้องกันปูนหล่นลงไปทำให้ท่ออุดตัน
การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic บนหลังคาคอนกรีต ติดตั้งด้วยวิธีฝังปูน ตั้งระดับ
 1. ตั้งระดับหัวระบายน้ำฝน ให้ขอบด้านบนสูงระดับเดียวกับ Depressed Floor
การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic บนหลังคาคอนกรีต ติดตั้งด้วยวิธีฝังปูน ผูกลวดยึดตำแหน่ง
 1. ใช้ลวดผูกเพื่อยึดตำแหน่ง
การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic บนหลังคาคอนกรีต ติดตั้งด้วยวิธีฝังปูน วัดระดับน้ำ
 1. ใช้ที่วัดระดับน้ำ เช็คความเอียงของหัว และเชื่อมเพื่อยึดตำแหน่ง
การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic บนหลังคาคอนกรีต ติดตั้งด้วยวิธีฝังปูน เทปูน
 1. เทปูน
การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic บนหลังคาคอนกรีต ติดตั้งด้วยวิธีฝังปูน แกะไม้อัดออก
 1. เมื่อปูนแห้ง และเดินระบบท่อระบายน้ำฝนเสร็จพร้อมใช้งาน แกะไม้อัดออก
การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic บนหลังคาคอนกรีต ติดตั้งด้วยวิธีฝังปูน กรีดปะเก็นยาง
 1. กรีดปะเก็นยางออก
การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic บนหลังคาคอนกรีต ติดตั้งด้วยวิธีฝังปูน ใส่ Stud Rod M8
 1. ใส่ Stud Rod M8 และใส่ Spacer
การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic บนหลังคาคอนกรีต ติดตั้งด้วยวิธีฝังปูน วางแผ่น Anti-Vortex
 1. วางแผ่น Anti-Vortex และขัน Nut M8
การติดตั้งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic บนหลังคาคอนกรีต ติดตั้งด้วยวิธีฝังปูน เสร็จ
 1. เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง

การติดตั้งท่อระบายน้ำฝน JAS Siphonic

การติดตั้งท่อระบายน้ำฝน JAS Siphonic จะติดตั้งตามแบบ ISOMETRIC Drawing ที่วิศวกรออกแบบเป็นผู้ออกให้ แบบที่ใช้ติดตั้งจะแสดงขนาดท่อ และความยาวท่อตามหน้างานจริง หากหน้างานมีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่สามารถเดินท่อให้ตรงแบบ ISOMETRIC Drawing ได้ ทีมออกแบบจะคำนวณขนาดท่อและความยาวที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ติดตั้งได้ตรงแบบและระบบระบายน้ำฝนไซโฟนิคสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ           

ตัวอย่างแบบ ISOMETRIC Drawing ที่ใช้ในการติดตั้ง

แบบ: Multi-Outlets system
ชนิดท่อ: HDPE
วิธีติดตั้ง: เชื่อมชน

ISOMETRIC Drawing ที่ใช้ในการติดตั้ง Jas Siphonic

ตัวอย่าง ISOMETRIC Drawing

การติดตั้ง Overflow

การติดตั้ง Overflow ที่รางน้ำฝน จะช่วยลดความเสี่ยงที่น้ำฝนล้นรางน้ำฝน ไหลเข้าอาคาร จากกรณีที่ฝนตกหนักมากกว่าปกติ หรือระบบระบายน้ำฝน มีปัญหาจากการอุดตัน ควรติดตั้ง Overflow เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับอาคาร

Overflow-4
Overflow-5
Overflow-6
Overflow-7
Overflow -3
Overflow -2
Overflow -1

กรณีที่โครงการมีข้อจำกัดเรื่องการทำ Overflow ที่รางน้ำฝน สามารใช้ Secondary System แทนการติดตั้ง Overflow ระบบ Secondary จะเริ่มทำงาน เมื่อความสูงของน้ำในรางอยู่ที่ระดับ 8 ซม. จากการที่ระบบระบายน้ำฝนหลักระบายไม่ทัน

Jas Siphonic System
Scroll to Top