เราคือ JAS Siphonic

JAS Siphonic เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบระบายน้ำฝนแบบ Siphonic เราเป็นผู้นำด้านระบบระบายน้ำฝนแบบ Siphonic ที่มีประสบการณ์มากกว่า 35,000 ระบบ ทั่วโลก เราให้บริการ ออกแบบ จำหน่ายหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic วัสดุอุปกรณ์ ระบบท่อ HDPE ดูแลให้คำปรึกษา และ ติดตั้งระบบระบายน้ำฝนให้กับลูกค้า

การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของระบบ JAS Siphonic เน้นใส่ใจในทุกรายละเอียดและคำนึงถึงความต้องการของโครงการเป็นหลัก ระบบ JAS Siphonic เป็นหนึ่งในทางออกของการบริหารจัดการน้ำฝนของโครงการ ที่จะตอบโจทย์ทุกข้อจำกัดในการออกแบบ ช่วยลดต้นทุนของโครงการมากถึง 60% และยังระบายน้ำได้เร็วกว่าระบบระบายน้ำแบบ Gravity System ถึง 10 เท่า

คุณค่า

หลัก 5 ประการของเราคือรากฐานของระบบ JAS Siphonic และกลยุทธ์ทางธุรกิจของเรา ที่ทาง JAS ใส่ใจในทุกๆโครงการ ได้แก่ การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยของระบบ ความยืดหยุ่นในการออกแบบ การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความน่าเชื่อ ถือของระบบ

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

เราต้องการให้ลูกค้าของเรารู้สึกว่า ได้เลือกใช้ระบบที่ ผ่านการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ในท้องตลาด พร้อมทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการก่อสร้าง

จุดมุ่งหมายและวิสัยทัศน์

เป้าหมายของเราคือการสร้างและรักษาตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการระบายน้ำฝนแบบ Siphonic ด้วยการออกแบบที่ยอดเยี่ยมและการบริการลูกค้าที่โดดเด่น