7ข้อดีระรบบระบายน้ำฝนJAS Siphonic

7 ข้อดี ของระบบระบายนํ้าฝน JAS SIPHONIC !!

7 ข้อดี ของระบบระบายน้ำฝน JAS SIPHONIC !! ทางเลือกใหม่ของระบบระบายน้ำฝน…ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าระบบระบายน้ำฝนแบบเดิม ด้วยประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic ที่เหนือกว่าระบบระบายน้ำฝนแบบเดิม สามารถบริหารจัดการน้ำฝนให้กับโครงการได้เป็นอย่างดี ฉีกทุกข้อจำกัดในการออกแบบที่ระบบระบายน้ำฝนแบบเก่าไม่สามารถทำได้ การันตีด้วยผลงานการออกแบบโครงการชั้นนำ มากกว่า 1,000 โครงการ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic ไม่ว่าจะเป็น โรงงาน ศูนย์กระจายสินค้า ห้างสรรพสินค้า และสนามบิน เป็นต้น 7 ข้อดี ของระบบระบายน้ำฝน JAS SIPHONIC 1. ใช้ท่อน้ำฝนขนาดเล็กกว่า2. ระบายเร็วกว่า 10 เท่า3. ใช้วัสดุในการติดตั้งลดลง4. ท่อแนวนอนไม่ต้องทำ Slope5. ออกแบบได้อย่างอิสระ6. ลดจำนวนบ่อ Manhole7. ลดต้นทุนโดยรวมของโครงการ 1. ใช้ท่อน้ำฝนขนาดเล็กกว่า   ด้วยลักษณะของหัวระบายน้ำฝนแบบกราวิตี้ ที่เป็นตระแกรงเพื่อป้องกันขยะลงไปในท่อน้ำฝน แต่ไม่สามารถป้องกันอากาศได้ ทำให้การไหลของน้ำที่ลงไปในท่อน้ำฝนจะมีทั้งน้ำและอากาศผสมกันลงไปซึ่งส่วนใหญ่ตรงกลางท่อน้ำฝนจะเป็นอากาศถึง 2/3 ของขนาดท่อน้ำฝน จึงต้องใช้ท่อขนาดใหญ่ เพื่อให้เพียงพอต่อการระบายน้ำ แตกต่างจากระบบระบายน้ำฝน […]

7 ข้อดี ของระบบระบายนํ้าฝน JAS SIPHONIC !! Read More »