บทความ

เหตุผลที่โครงการศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ไว้วางใจเลือกใช้ ระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic

ศูนย์ฯสิริกิตติ์ มั่นใจเลือกใช้ระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic -2

เจ้าของโครงการ : บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ผู้รับเหมางานหลัก : บริษัท นันทวัน จำกัด
ผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม : บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผู้ออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง : บริษัท เบคา (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้ออกแบบระบบ : บริษัท อีอีซี ลินคอล์น สก็อตต์ จำกัด
ผู้บริหารโครงการ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ศูนย์ฯสิริกิตติ์ มั่นใจเลือกใช้ระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE: การจัดประชุม ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล สัมมนา และจัดแสดงสินค้า) ในประเทศไทย โดยตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ผ่านมา มีการจัดงานประชุม และอีเวนต์สำคัญๆ ให้กับทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติกว่า 20,000 งาน ปัจจุบันมีการเพิ่มศักยภาพของโครงการ ด้วยการขยายพื้นที่มากขึ้นถึง 5 เท่า เพื่อรองรับการจัดงานประชุม หรืออีเวนต์ระดับเวิลด์คลาส ได้ทุกรูปแบบอย่างไร้ขีดจำกัด เรียกได้ว่า “ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์” เป็นสุดยอดศูนย์ประชุมใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

5 เหตุผลหลัก ที่เลือกใช้ระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic !!

ระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic เป็นอีกหนึ่งระบบ ที่ถูกเลือกใช้งานในโครงการนี้ ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ที่ผ่านการออกแบบมามากกว่า 1,000 โครงการ ด้วยพื้นที่ของอาคารจัดงานประชุม และอีเวนต์ มีขนาดใหญ่กว่า 78,500 ตร.ม. ระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic สามารถตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี ด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่าระบบระบายน้ำฝนแบบเก่า ดังนี้

– ลดจำนวนหัวระบายน้ำฝนลงจากเดิม 42.5%
– ลดขนาดของหัวระบายน้ำฝน จากระบบเดิม มีขนาด 10” – 12” ระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic ใช้เพียง 4”
– ลดขนาดท่อ จากเดิมใช้ขนาด D250 – 350 มม. ระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic ใช้ท่อขนาดไม่เกิน D200 มม.
– สามารถลดขนาดรางระบายน้ำฝนให้เล็กลง ตามข้อจำกัดของโครงสร้างอาคาร
– ระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic สามารถซ่อนท่อระบายน้ำฝนไว้ในเสา เพื่อความสวยงามด้านสถาปัตยกรรม

นอกจากนี้ ระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic ยังลดข้อจำกัดในเรื่องการเดินท่อแนวนอนภายในอาคาร ซึ่งการใช้ระบบเดิมจะต้องทำให้ท่อแนวนอนมีความชัน (Slope) ทำให้สูญเสียพื้นที่ใช้สอยด้านล่าง จึงต้องออกแบบรางน้ำฝนให้มีความชัน เพื่อให้น้ำฝนไหลมาที่ปลายราง และติดตั้งหัวระบายน้ำฝนไว้ที่ปลายราง เลี่ยงการเดินท่อแนวนอน ที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาขยะอุดตันสะสม ทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำล้นราง ไหลเข้าสู่อาคาร สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

ในขณะเดียวกันระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic ได้ออกแบบให้ติดตั้งหัวระบายน้ำฝนไว้ในจุดรับน้ำฝนที่เหมาะสม ไร้ข้อจำกัดในการทำ Slope ของท่อแนวนอน ทำให้เพิ่มพื้นที่ใช้สอย และลดความเสี่ยงของปัญหาขยะอุดตันสะสม ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์น้ำล้นราง ไหลเข้าสู่อาคาร ทั้งนี้ ระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic มีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการคำนวณ สามารถปรับค่า และควบคุมไม่ให้เกิด Negative Pressure รวมถึงความเร็วในการไหลของน้ำที่มากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลทำให้ท่อเสียหายได้

ระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic

จากประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic ที่กล่าวมานั้น ทำให้โครงการมีปริมาณในการใช้วัสดุสำหรับจัดทำระบบระบายน้ำฝนลดลง เช่น จำนวนและขนาดของหัวระบายน้ำฝน ขนาดของรางระบายน้ำฝน ขนาดของท่อระบายน้ำฝน ฯลฯ และยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการระบายน้ำฝน และความปลอดภัยของโครงการ เนื่องจากระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของระบบระบายน้ำฝน Siphonic
เราพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบระบบระบายน้ำฝน Siphonic โดยสามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่
โทร. 02 634 9981-4
E-mail : mutjalin@jas-system.com
         : sathani@jas-system.com

บทความถัดไป>>

Scroll to Top