บทความ

ศูนย์ฯสิริกิตติ์ มั่นใจเลือกใช้ระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic -2

เหตุผลที่โครงการศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ไว้วางใจเลือกใช้ ระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic

บทความ เหตุผลที่โครงการศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ไว้วางใจเลือกใช้ ระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic เจ้าของโครงการ : บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้รับเหมางานหลัก : บริษัท นันทวัน จำกัด ผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม : บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง : บริษัท เบคา (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ออกแบบระบบ : บริษัท อีอีซี ลินคอล์น สก็อตต์ จำกัด ผู้บริหารโครงการ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE: การจัดประชุม ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล สัมมนา และจัดแสดงสินค้า) ในประเทศไทย โดยตลอดระยะเวลากว่า […]

เหตุผลที่โครงการศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ไว้วางใจเลือกใช้ ระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic Read More »

ระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic

NEW PRODUCTS !! JAS SIPHONIC OUTLETS MICRO JAS, MINI JAS

บทความ NEW PRODUCTS !! JAS SIPHONIC OUTLETS, MICRO JAS, MINI JAS หัวระบายน้ำฝน MICRO JAS และ MINI JAS ถูกออกแบบมาตามหลักวิศวกรรมให้มีขนาดเล็กลง แต่ยังคงรูปแบบการไหล แบบ 3 ทิศทาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์หลังคาขนาดเล็ก เหมาะสำหรับงานบ้าน อาคารสำนักงาน อาคารสูง คอนโด โรงแรม ฯลฯ ที่ต้องการใช้ระบบระบายน้ำฝนไซโฟนิค หรือต้องการความสวยงามทางสถาปัตยกรรม JAS SIPHONIC OUTLETS, MICRO JAS, MINI JAS มีดีอย่างไร? ตอบโจทย์พื้นที่หลังคาขนาดเล็ก ระบายเร็วกว่ากราวิตี้ 10 เท่า ระบายน้ำได้ทุกทิศทาง โดยมี 3 ช่องทางหลัก ใช้ได้กับรางระบายน้ำฝนขนาดเล็ก ท่อแนวนอนไม่ต้องทำ Slope สามารถออกแบบจุดลงท่อได้ตามต้องการ บทความน่าสนใจ JAS SIPHONIC

NEW PRODUCTS !! JAS SIPHONIC OUTLETS MICRO JAS, MINI JAS Read More »

Scroll to Top